Vanaf zaterdag 20 september 2014 start een basisopleiding sjamanisme.

Wat is sjamanisme?

Het sjamanisme is een duizenden jaren oude beproefde methode om genezing tot stand te brengen. 

Genezing tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur, tussen mensen onderling en genezing tussen de mens en zijn spirituele bron. Het sjamanisme gaat ervan uit, dat alles wat bestaat, mensen, dieren, bomen, planten, sterren, planeten en andere natuurelementen, een eigen bewustzijn en energie hebben. Dat alles met elkaar verwant is en onderdeel is van het grote geheel. Sjamanisme wordt beschouwd als een manier van leven.

Sjamaan.

Letterlijke vertaling: hij/zij die weet.
Een verwant begrip is medicijnman/vrouw. Een sjamaan kan direct in contact komen met de geestenwereld door middel van trancereizen of indirect door middel van rituelen en ceremoniën. Een sjamaan voelt zich verbonden met alles wat leeft. Niet alleen met de mensen, maar ook met de dieren, planten, bloemen, bomen, struiken en stenen. 

De stenen worden gezien als de oudste bewoners van Moeder Aarde.  Al deze elementen kunnen de mens boodschappen doorgeven die belangrijk zijn op zijn/haar levensweg.

Het medicijnwiel.

In deze cursus zal er gewerkt worden vanuit het medicijnwiel. Het leggen van een medicijnwiel gebeurt op rituele wijze. 

Het woord medicijn betekent levensenergie en het wiel is de kringloop van het leven. Het medicijnwiel bestaat uit 36 stenen. 

Iedere steen heeft zijn eigen plaats met zijn eigen betekenis. In het medicijnwiel bevinden zich de 8 windrichtingen die 

ieder een specifiek deel van het leven en de processen waarin wij ons bevinden bevatten.

De lessen.

De cursus bestaat totaal uit 9 lessen. De lessen zullen op zaterdagen  gegeven worden met tussenpozen van enkele weken. 

In elke les wordt een windrichting uit het medicijnwiel behandeld met de daarbij behorende betekenis, dat zal bestaan uit een theorie- en een praktijk gedeelte.

Plaats, data en tijd.

IBIS atelier, Jan van Goyenstraat 318, 1816 EL  Alkmaar.
Zaterdag - 20 september, 18 oktober, 15 november,13 december 2014, en 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 25 april 2015. van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten.

400 euro, inclusief verschillende materialen, koffie/thee en een heerlijke vegetarische soep voor bij de lunch.

U dient zelf een lunchpakket mee te nemen, alsmede pen/potlood en papier voor het theorie gedeelte.

Graag betalen voor zaterdag 13 september 2014. Helaas is na deze datum restitutie niet meer mogelijk.

Informatie en opgave.

Ingeborg van Bleisem                tel:     0725053097
Lonia Rasink                               tel:     0725617411
Carla Foltête                               tel:     0725621518 of 0655757448

Comment